Гулашијада Пријевор Чачак

Такмичење


Победници Гулашијаде

Гулашијада 2016.

 1. "Шампиони Шабац"
 2. "С.С.Слобода"
 3. "ТО Осечина"

Гулашијада 2015.

 1. "Студенти"
 2. "Моје детињство"
 3. "Ловци са Каблара"

Гулашијада 2014.

 1. "Моравска кућа"
 2. "Војска"
 3. "Веселе девојке"

Пропорције за такмичење у кувању гулаша

Кућни ред Гулашијаде

 1. Забрањена је комерцијална продаја хране и пића, осим ако организатор не изда посебну дозволу.
 2. Забрањено је уношење и коришћење бутан боца, сопствених агрегата и електричне енергије.
 3. Забрањена је употреба разгласа било које врсте.
 4. Строго забрањено истицање политичких порука или било какво промовисање политичких странака.
 5. Строго је забрањено истицање порука увредљивог садржаја.

Информације

 • Кува се гулаш од свињског и јунећег меса.
 • Гулаш се кува у котлићу.
 • Оцењује се укус, боја и густина.
 • Јунеће месо 50% + Свињско месо 50%, зачини, прибор, и све друго потребно, лично и по избору.
 • Гулаш се кува искључиво на природној ватри (огрев је обезбеђен).
 • Време за кување гулаша је 4 часа.
 • Екипа се састоји од 3 члана.

Обавезе и дужности такмичара

 • Такмичари су дужни да користе искључиво здравствено исправне намирнице у кувању.
 • Такмичари су дужни да воде рачуна о ватри, огњишту као и инвентару који обезбеди организатор.
 • Такмичарска екипа је дужна да надокнади штету ако је проузрокује неком врстом несавесног понашања.
 • Такмичарска екипа је дужна да обавести организатора уколико уочи неправилности било које врсте.

Критеријум за оцењивање

 1. Општи изглед
  (1-5) бодова
 2. Густина
  (1-5) бодова
 3. Раскуваност
  (1-10) бодова
 4. Укус
  (1-10) бодова

Обавезе организатора

 • Обезбеђење свих услова за несметано одвијање Гулашијаде.
 • Обезбеђује дрва за кување гулаша.
 • Обезбеђује простор за такмичарску екипу.
 • Обезбеђује довољну количину пијаће воде и функционални санитарни чвор.
 • Обезбеђује културноуметнички програм и награде за победнике такмичења и много других изненађења.


Пријави се за такмичење